วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2556

Mid-term BENG1102

Mid-term Examination (30)

1
5428420011
นายประเสริฐ์ โส๊ะขาว
 10
2
5428420037
นายอานูวา เจ๊ะโซ๊ะ  *
 9
3
5428420045
นางอทิตยาภัสสร์ เศรษฐวงศ์  *
 23
4
5428420060
นางสาวนฤภัค สันป่าแก้ว  *
 17
5
5428420078
นางสาวพนารัตน์ พันบูระ
 14
6
5428420094
นายสมชาย มีมูซอ  *
 9
7
5428420201
นางสาววรัทยา หงส์ศิริพงษ์  *
 14

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น